Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Poslední Rožmberk

Aktuální číslo

Petr Vok v roli vrchnosti

Petr Vok v roli vrchnosti

Mýtus a skutečnost
Josef Hrdlička

Petr Vok z Rožmberka žije v dnešní době především jako mýtus i jako obchodní značka. Důvodů tohoto stavu je několik, vzájemně se doplňují a prolínají.

Nejvýznamnější je Vokova příslušnost k velmožskému rodu, který se ve svých staletých dějinách těšil mimořádnému vlivu a jehož dějiny se smrtí Petra Voka uzavřely. Právě tvrzení, že byl posledním Rožmberkem, je s jeho jménem spojováno nejčastěji. Na tvorbě mýtu se podílelo také období druhé poloviny 16. a počátku 17. století, vnímané jako jeden z vrcholů českých dějin, nebo sepětí Petra Voka s historickými památkami na jihu Čech. Výsledkem je jméno, které zná – byť povšechně – takřka každý. V obecném povědomí přežívá zejména v obraze roztomilého prostopášníka, který je k Petru Vokovi přiřazován asi nejčastěji.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz