Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jiná archeologie

Aktuální číslo

Malíř císaře Rudolfa II.

Malíř císaře Rudolfa II.

Komorní výstava Roelandta Saveryho
Sylva Dobalová

Nelze si představit vzdálenější protipóly, než jakými jsou práce Roelandta Saveryho (1576–1639) vystavené ve Schwarzenberském paláci v komorní expozici Národní galerie, a oltářní malby Karla Škréty, ovládající dvě z největších pražských výstavních síní. Oba umělce od sebe nedělí velká časová vzdálenost; část jejich díla se dokonce vyvíjela paralelně, avšak s naprosto odlišnými východisky i záměry. Zatímco Škréta maloval podle principů barokní sakrální malby to, co bylo popsáno v bibli a schválené literatuře, Savery se snažil v prvé řadě na svých drobných plátnech a propracovaných kresbách zaznamenat přírodu „podle skutečnosti“ způsobem, který vycházel z tradic nizozemského malířství a přes svou křehkost a přitažlivost nikoliv náhodou připomíná vědecké ilustrace. Příběh nehraje v jeho obrazech ústřední roli, bývá pouze naznačen stafáží. Příroda sama reprezentuje boží zázrak. Jde však také o to, pomocí „dlouhého pozorování se nechat okouzlit povahou věcí.“ Do Prahy na dvůr Rudolfa II. umělec přijel jako schopný následovník stylu Pietra I. Brueghela.

...

Roelandt Savery: malíř ve službách císaře Rudolfa II. Národní galerie v Praze – Schwarzenberský palác 8. 12. 2010–20. 3. 2011.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz