Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jiná archeologie

Aktuální číslo

Ďas doporučuje k tématu

Ďas doporučuje k tématu

Jiná archeologie

  • Richard Bradley, An archaeo­­­­­­­logy of natural places, Routledge, London 2000, 178 s., 29,99 € Kniha navazuje na předchozí autorovy tituly a je vlastně završením jeho dlouholetých studií o krajině. Díky rozsáhlým zkušenostem v terénu a etnografickým studiím se pokouší o rekonstrukci krajiny tak, jak ji mohly vnímat archaické populace. Základním rámcem je při tom koncept posvátna promítající se do vztahu k přírodním místům, jako jsou hory, jeskyně, prameny a jezera. Přestože se autor drží břehů starého kontinentu, je jeho přístup ke zkoumání krajiny snadno přenositelný do jiných oblastí.

  • Ian Hodder, Symbols in action: ethnoarchaeological studies of material culture, Cambridge University Press, New York 2009, 256 s., 26,99 € Chápání kultury v podání Iana Hoddera vychází z jedné z antropologických koncepcí, která podtrhuje její myšlenkovou a symbolickou podstatu. Co však autor přidává, je důraz na činorodou roli arte­faktů. Artefakty, jejich vytváření, používání i skartace, to všechno jsou „symboly (tj. kultura) v (sociální) akci“. Hmotná kultura není proto pouhou reflexí environmentální adaptace nebo sociopolitické organizace, ale jde o aktivní prvek utvářející identitu i vzájemné vztahy jednotlivých skupin.

  • Robert W. Preucel, Archaeological semiotics, Blackwell, Malden 2006, 352 s., 68,99 € Sémiotický přístup k materia­litě není v archeologii zcela nový. Lingvistické inspirace však obvykle vycházely z klasické de Saussurovy teorie znaku. Preucelova kniha staví na alternativní Peirceově teorii, která se jeví vhodnější pro uchopení materiality dominující úvahám archeologů. Kromě rozsáhlého teoretického úvodu kniha obsahuje dvě případové studie z archeologie, které demonstrují potenciál Peirceova přístupu ke znakovým systémům. Autor nabízí intelektuálně zajímavou a inspirativní cestu do světa objektů a významů v minulých společnostech.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz