Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ze Svaté země do srdce Evropy

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Alena Wagnerová: Sidonie Nádherná a konec střední Evropy

Pavlína Kourová

Životní příběh baronky Sidonie Nádherné, zámecké paní z Vrchotových Janovic, není české veřejnosti neznámý. V roce 1998 vydalo Národní muzeum útlou, ale fotografiemi bohatě vybavenou publikaci Otty Janky Nádherná Sidonie. Příběh poslední šlechtické majitelky zámku Vrchotovy Janovice a nakladatelství Dauphin/Arbor vitae Kroniku Vrchotových Janovic, kterou sepsala v roce 1934 sama Sidonie Nádherná. V roce 2000 v nakladatelství Mladá fronta vyšla podrobná monografie Roberta Saka a Zdeňka Bezecného Dáma z ...

‣Více

Soňa Štrbáňová – Antonín Kostlán (eds.): Sto českých vědců v exilu

Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci
Doubravka Olšáková

Téma exilu či emigrace netvoří natolik pevnou součást českého kolektivního vědomí, jako je tomu například v případě Polska či jiných středo- a východoevropských národů. Téma emigrace, exilu a vystěhovalectví v sobě v Čechách neslo vždy jistou negativní pachuť zavržení, zrady a především apelu na vlastenectví. Není proto závažnějšího a těžšího tématu nežli téma exilu.

...

Academia, Praha 2011, 608 s., 500 Kč

‣Více

Luboš Taraba: Krve až po kolena

Solferino 1859 – zlom ve válkách a sjednocení Itálie
Jaroslav Krátký

Bitva u Solferina u nás patří mezi méně známé válečné konflikty. Je příznačné, že kniha vyšla v edici Polozapomenuté války. Titul knihy poukazuje na sto padesát let starou píseň: Byla bitva, byla, tam u Solferina, teklo tam krve moc, krve po kolena... Krvavá bitva přinesla utrpení obrovskému množství raněných. Z velké části byli ponecháni nekonečné hodiny svému osudu na bojišti a mnoho z nich zbytečně zemřelo. Na tyto aspekty bitvy ...

‣Více

Marc Bloch: Feudální společnost

Josef Šrámek

Marc Bloch je bezpochyby jednou z osobností, jež nesmazatelně ovlivnila vývoj historické vědy. S tímto renomé přitom poněkud kontrastuje zpřístupňování Blochova díla českému čtenáři. Na dlouhou dobu ojedinělým se stal roku 1967 překlad Blochova myšlenkového odkazu, drobné teoretické práce Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo, již opatřil doslovem první muž tehdejší československé medievistiky František Graus. Až roku 2004 však na tento počin navázal překlad zásadní Blochovy knihy Králové divotvůrci ...

‣Více

Bohumil Jiroušek: Josef Klik

Historik ve stínu Josefa Pekaře
Eduard Burget

Historik Bohumil Jiroušek se v posledním desetiletí intenzivně věnuje dějinám české (československé) historiografie. Od roku 2002 vydal již pět biografií českých historiků (Antonín Rezek, Josef Macek, Jaroslav Goll, Jaroslav Charvát), tou pátou a zatím poslední je biografie Josefa Klika, historika ve stínu Josefa Pekaře, jak praví podtitul Jirouškovy knihy. Podtitul má snad čtenáři dopomoci správně si méně známého historika Josefa Klika časově zařadit, domnívám se však, že není zcela dobře ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz