Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ze Svaté země do srdce Evropy

Aktuální číslo

Soňa Štrbáňová – Antonín Kostlán (eds.): Sto českých vědců v exilu

Soňa Štrbáňová – Antonín Kostlán (eds.): Sto českých vědců v exilu

Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci
Doubravka Olšáková

Téma exilu či emigrace netvoří natolik pevnou součást českého kolektivního vědomí, jako je tomu například v případě Polska či jiných středo- a východoevropských národů. Téma emigrace, exilu a vystěhovalectví v sobě v Čechách neslo vždy jistou negativní pachuť zavržení, zrady a především apelu na vlastenectví. Není proto závažnějšího a těžšího tématu nežli téma exilu.

...

Academia, Praha 2011, 608 s., 500 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz