Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ze Svaté země do srdce Evropy

Aktuální číslo

Moravská národní galerie?

Moravská národní galerie?

Historická sebereflexe jako výstavní téma
Vít Vlnas

S nadhledem a poučeně, ovšem také lehce kontroverzně se postavil autorský a kurátorský tým pod vedením Petra Tomáška k problematice „prehistorie“ Moravské galerie v Brně.

Druhé největší muzeum výtvarného umění u nás slaví v letošním roce padesát let od založení. Výstavu s poněkud mystifi kačním názvem Moravská národní galerie doprovází stejnojmenná publikace. V prvním plánu se přehlídka, konaná v přízemí brněnského Místodržitelského paláce do konce října 2011, pokouší představit jakýsi průřez dějinami nejstarší veřejné umělecké sbírky na Moravě, vzniklé jako součást brněnského Františkova muzea, oficiálně založeného v roce 1818. Šlo o v pořadí třetí muzejní instituci na tehdejším území Koruny české. Historický primát připadl muzeu v Těšíně, zřízenému roku 1802 polyhistorem a sběratelem Leopoldem Josefem Šeršnikem (Szersznikem). O dvanáct let později bylo otevřeno Gymnazijní muzeum v Opavě, ústav přímo předcházející dnešní Slezské zemské muzeum. Pražské Národní (Vlastenecké) muzeum bylo sice de facto ustaveno ve stejném roce jako muzeum brněnské, na své úřední potvrzení však muselo čekat až do roku 1822.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz