Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ze Svaté země do srdce Evropy

Aktuální číslo

Dvojí výročí pražského rodáka

Dvojí výročí pražského rodáka

Nacionalismus v životě a díle Hanse Kohna
Radek Aubrecht

V letošním kalendářním roce uplynulo sto dvacet let od narození a zároveň také čtyřicet let od úmrtí amerického historika a českého rodáka Hanse Kohna (1891–1971). Autor více než čtyřiceti knih a stovek článků, který je v rodném zemi takřka neznámý, byl považován za průkopníka zkoumání nacionalismu.

Kohnovo dílo The Idea of Nationalism (Idea nacionalismu, 1944) je dodnes považováno za fundamentální knihu ke studiu tohoto nadčasového fenoménu, k němuž Kohna přivedly zejména osobní zkušenosti. Ty získal během života v Rakousku-Uhersku, Rusku, Francii, Anglii, Palestině a ve Spojených státech. Pro pochopení Kohnova vztahu k nacionalismu a jeho interpretaci je třeba uvést několik důležitých momentů z jeho života. Hans Kohn se narodil v Praze německy mluvícím rodičům židovského vyznání. Českou metropoli přelomu 19. a 20. století charakterizoval Kohn nejen jako srdce českého národního hnutí, ale také jako prostor vzájemného prolínání a zároveň i soupeření tří různých kultur: české, německé a židovské. Samotnou habsburskou monarchii pak považoval za multikulturní laboratoř a observatoř etnických konfliktů.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz