Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ze Svaté země do srdce Evropy

Aktuální číslo

Marc Bloch: Feudální společnost

Marc Bloch: Feudální společnost

Josef Šrámek

Marc Bloch je bezpochyby jednou z osobností, jež nesmazatelně ovlivnila vývoj historické vědy. S tímto renomé přitom poněkud kontrastuje zpřístupňování Blochova díla českému čtenáři. Na dlouhou dobu ojedinělým se stal roku 1967 překlad Blochova myšlenkového odkazu, drobné teoretické práce Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo, již opatřil doslovem první muž tehdejší československé medievistiky František Graus. Až roku 2004 však na tento počin navázal překlad zásadní Blochovy knihy Králové divotvůrci. S odstupem dalších šesti let pak přibyl klíčový titul Feudální společnost. Tuto knihu, představující souhrn celoživotního bádání, dokončil Marc Bloch na prahu druhé světové války a lze se setkat s názorem, že právě ona představuje největší dílo velkého historika. Jedná se skutečně o ambiciózní syntézu, pojednávající o čtyřech stoletích evropských dějin. V centru Blochovy pozornosti nestojí totiž nic menšího než středověká/feudální společnost jako celek.

...

Přeložil Irena Kozelská, Argo, Praha 2010, 522 s., 498 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz