Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Dobývání kosmu

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Ivo CERMAN: Chotkové

Příběh úřednické šlechty
Pavel Bělina

Příběh západočeského šlechtického rodu, z něhož v 18. a 19. století vzešli celkem čtyři příslušníci úzké vrstvy nejvlivnějších úředníků habsburské monarchie, výrazně poopravuje tradičně jednostrannou tezi, že starobylá šlechta zejména z Čech – oslabena pobělohorskou emigrací – prakticky neměla vliv na formování moderního establishmentu. Ve středověku a raném novověku se Chotkové podle Cermanových zjištění nijak nevymykali z rámce životního stylu rytířského stavu a procházeli tichou nobilitací praxí. Rodnou tvrz a skromný počet ...

‣Více

Martin RIEDEL: Dějiny kardiologie

Bohumil Tesařík

Péče o zdraví je stará jako lidstvo samo. Proti utrpení, nemocem a smrti se lidé vždy pokoušeli bojovat ze všech sil a všemi dostupnými prostředky. Proto je medicína jednou z nejstarších věd, proto nás její úspěchy i neúspěchy tak zajímají a nepřestanou zajímat ani v budoucnosti. V plné míře to platí o kardiologii – oboru vnitřního lékařství, zabývajícího se diagnostikou a nechirurgickou terapií onemocnění srdce. Souvisí to také se skutečností, že ...

‣Více

Kateřina CHARVÁTOVÁ: Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420

3. svazek – Kláštery na hranicích a za hranicemi Čech
Josef Šrámek

Jméno profesorky Kateřiny Charvátové je po odborné stránce spjato především s historií středověkého cisterciáckého řádu. Výsledkem jejího dlouhodobého badatelského úsilí se staly v letech 1998 a 2002 dvě monografie, shrnující dějiny řádových fundací na teritoriu Čech v horizontu 12.–14. století. Nyní, s odstupem několika let, předkládá Kateřina Charvátová čtenářům další pokračování příběhu cisterciáckého řádu ve středověkých Čechách. Jak autorka sama předesílá, téma aktuálního svazku vykrystalizovalo vlastně náhodou. V průběhu ...

‣Více

Martin JINDRA: Strážci lidskosti

Dvanáct příběhů příslušníků Československé církve (husitské) vězněných po únoru 1948
Radek Slabotínský

Zatímco perzekucím a pronásledováním příslušníků především katolické církve (a církve jako takové) v Československu v době komunistického režimu bylo věnováno již mnoho odborných, popularizačních prací i pamětnických knih a téma se stalo ústředním bodem několika větších či menších vědeckých konferencí (mezinárodní nevyjímaje), problematika pronásledování příslušníků ostatních tradičních církví a církevních společenství stojí teprve na svém počátku. Mezi první vlaštovky zabývající se perzekucí příslušníků Církve československé po únoru 1948 můžeme přiřadit ...

‣Více

Marie ČERVINKOVÁ-RIEGROVÁ: Zápisky I. (1880–1884)

Martina Halířová

První svazek Zápisků Marie Červinkové-Riegrové patří k významným edičním počinům, který zpřístupňuje historické obci jedinečný pramen k dějinám každodennosti 19. století, dějinám politickým a v neposlední řadě gender history. Edice je koncipována do pěti oddílů podle roku, ve kterém byly Zápisky napsány. Jednotlivé záznamy jsou vedeny chronologicky. V úvodu edice nalezneme krátké biografické údaje Marie Červinkové-Riegrové, dále autoři čtenáře seznamují s osudy deníkových zápisů této ženy a s důvody, proč ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz