Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Dobývání kosmu

Aktuální číslo

Marie ČERVINKOVÁ-RIEGROVÁ: Zápisky I. (1880–1884)

Marie ČERVINKOVÁ-RIEGROVÁ: Zápisky I. (1880–1884)

Martina Halířová

První svazek Zápisků Marie Červinkové-Riegrové patří k významným edičním počinům, který zpřístupňuje historické obci jedinečný pramen k dějinám každodennosti 19. století, dějinám politickým a v neposlední řadě gender history. Edice je koncipována do pěti oddílů podle roku, ve kterém byly Zápisky napsány. Jednotlivé záznamy jsou vedeny chronologicky. V úvodu edice nalezneme krátké biografické údaje Marie Červinkové-Riegrové, dále autoři čtenáře seznamují s osudy deníkových zápisů této ženy a s důvody, proč se rozhodla od roku 1880 psát své záznamy jiným způsobem než dosud. K účelům edice posloužily rukopisné Zápisky a v případě nedochovanosti některé části byly použity strojopisné opisy z pozdější doby, nebo byly chybějící části doplněny z dochovaných deníkových záznamů autorky. Změna editovaného dokumentu je jasně vyznačena v textu.

...

K vydání připravil Milan Vojáček a kol., Národní archiv, Scriptorium, Praha 2009, 712 s., 580Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz