Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Neznámá třetí republika

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Claude Monet v celku i souvislostech

Podzimní výstava pařížském Grand Palais
Milena Lenderová

Výstavu Claude Monet, 1840–1926 připravila francouzská Národní galerie v rozlehlém, osvědčeném a důstojném prostředí budovy zvané Grand Palais na pravém břehu Seiny.

...

Claude Monet, 1840–1926, Paříž, Grand Palais, 22. 9. 2010–24. 1. 2011

‣Více

Čítárna novin a časopisů

  • Pohled na naše, či chcete-li, na „národní“ dějiny zvenčí je vždycky plný překvapivých, ale i náhle průzračných momentů. Důkazem je i rozhovor s Christianne Brenne­ro­vou Nemluvme o to­ta­litarismu o vyrovnávání se s minulostí a o tom, že žádná historická pravda neexistuje (Respekt 39/2010): Samozřejmě se jako historička musím snažit minulost zrekonstruo­vat. Ale přitom si musím uvědomit, že to dělám z určitých důvodů a že ...

‣Více

Krátce

Po půlnoci 16. září 2010 zemřel ve věku 77 let Milan Hodík, novinový, časopisecký a knižní grafik. V roce 1970 vydal Paměti komorníka císaře Františka Josefa I., které sám okomentoval. Jako znalec historie vojenské hudby napsal několik zasvěcených statí. Jeho práce se objevily ve sbornících a zazněly i na rozhlasových vlnách. Stal se spoluautorem publikací, které se většinou setkaly s příznivou odezvou: dvoudílná Encyklopedie pro milovníky Švejka (1998, 1999), Vojenská ...

‣Více

Učitelům navzdory?

Multimediální výukové DVD o roce 1989
Tomáš Vilímek

Připravit výukové DVD k jakémukoli tématu je obtížné již ze své podstaty. Není lehké přiblížit nejnovější poznatky historického výzkumu srozumitelnou, a navíc otevřenou formou, která by učitelům ponechávala dostatečný prostor pro vlastní interpretaci. Snaha o celkovou vyváženost a faktografická spolehlivost by měly být samozřejmostí. Každá interpretace minulosti je dílčí a subjektivní, založená na akceptování různých momentů, významů a kontextů, jak správně napsal jeden z autorů recenzovaného DVD Jaroslav Pinkas. Rozmanitost ...

‣Více

Historikům navzdory

Reakce autorů multimediálních vzdělávacích DVD
Kamil Činátl – Jaroslav Pinkas

Výukové DVD 1989: Listopad a cesta k němu obsahuje chyby. Zde končí diskuze, takový prohřešek se neodpouští ani didaktickým materiá­lům, které jinak bývají terčem kritiky až pohříchu zřídka. Přesto snad stojí za to položit si otázku, o čem tato informace vypovídá. Jestliže má nad „chybnou“ interpretací, či dokonce manipulativním výkladem minulosti smysl pokládat otázku po intenci takové „chyby“, pak tázání po příčinách faktografických chyb vyznívá poněkud banálně. Přes snahu ...

‣Více

Méně výstav, více umění

  • Král, který létal Výstava s podtitulem Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského je oficiální součásti oslav 700. výročí nástupu Lucemburků na český trůn. Úvodní část První rytíř Evropy představuje dobu Jana Lucemburského v souladu s jeho pověstí statečného rytíře a častého účastníka turnajů, který neustále cestoval po Evropě. Druhá část je věnována oblasti moravsko-slezského pomezí a středověkým dějinám obou Ostrav. Třetí část nazvaná Král cizinec je syntézou ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz