Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Neznámá třetí republika

Aktuální číslo

Co je zralé pro znárodnění?

Co je zralé pro znárodnění?

Poválečné zestátnění v Československu, Francii a Velké Británii
Jan Kuklík

Znárodnění bylo v Československu provedeno ve dvou vlnách, v roce 1945 a po únoru 1948. První vlna je spojena s obnovou samostatnosti a rekonstrukcí ekonomiky, stejně jako s rozsáhlými politickými a ekonomickými změnami.

Týkala se filmu, dolů, průmyslových a potravinářských podniků, bank a pojišťoven. Určitá odvětví jako film, doly, energetiku či peněžnictví zestátnil stát zcela. Jinde se určovala hranice pro znárodnění objemem výroby či počtem zaměstnanců. Právně bylo provedeno prezidentskými dekrety, a to před svoláním Prozatímního národního shromáždění. Pro správu znárodněného majetku byly zřízeny národní podniky, které zároveň sloužily ke koncentraci výroby a byly spojeny s plánováním. Čs. znárodnění roku 1945 je považováno za jedno z největších jednorázově provedených znárodnění. Bylo velmi úzce spojeno i s národní správou a konfiskačními opatřeními proti nepřátelskému majetku a proti majetku kolaborantů.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz