Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Neznámá třetí republika

Aktuální číslo

Chceme armádu novou...

Chceme armádu novou...

Přijímání aktivních důstojníků do čs. armády v roce 1945
Petr Hofman

„Nezapomeňte, že to budeme my, kdo rozhodne o tom, kdo bude ministrem národní obrany, šéfem generálního štábu a přednostou zpravodajského oddělení v poválečném Československu.“

Nebývalá otevřenost, s jakou někdy koncem léta 1944 hovořil sovětský zpravodajský důstojník Ivan Andrejevič Čičajev s plukovníkem Františkem Moravcem, přednostou II. odboru MNO v Londýně, předznamenala podobně razantní přístupy, které Sovětský svaz jako jeden z hlavních vítězů druhé světové války uplatnil ve většině z těch evropských zemích, jimž přinesl osvobození.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz