Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Neznámá třetí republika

Aktuální číslo

Historikům navzdory

Historikům navzdory

Reakce autorů multimediálních vzdělávacích DVD
Kamil Činátl – Jaroslav Pinkas

Výukové DVD 1989: Listopad a cesta k němu obsahuje chyby. Zde končí diskuze, takový prohřešek se neodpouští ani didaktickým materiá­lům, které jinak bývají terčem kritiky až pohříchu zřídka. Přesto snad stojí za to položit si otázku, o čem tato informace vypovídá. Jestliže má nad „chybnou“ interpretací, či dokonce manipulativním výkladem minulosti smysl pokládat otázku po intenci takové „chyby“, pak tázání po příčinách faktografických chyb vyznívá poněkud banálně. Přes snahu autorského týmu, korektorů a čtyř odborných recenzentů se z 230 normostran textů, které vzdělávací DVD 1989 obsahuje, nepodařilo odstranit několik faktografických chyb. Řešení je jednoduché: obal DVD bude doplněn o krátká errata, ta budou navíc umístěna i na webu.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz