Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Neznámá třetí republika

Aktuální číslo

Učitelům navzdory?

Učitelům navzdory?

Multimediální výukové DVD o roce 1989
Tomáš Vilímek

Připravit výukové DVD k jakémukoli tématu je obtížné již ze své podstaty. Není lehké přiblížit nejnovější poznatky historického výzkumu srozumitelnou, a navíc otevřenou formou, která by učitelům ponechávala dostatečný prostor pro vlastní interpretaci. Snaha o celkovou vyváženost a faktografická spolehlivost by měly být samozřejmostí. Každá interpretace minulosti je dílčí a subjektivní, založená na akceptování různých momentů, významů a kontextů, jak správně napsal jeden z autorů recenzovaného DVD Jaroslav Pinkas. Rozmanitost paměti neznamená prohlašovat vše za dovolené, napsal německý historik Christoph Kleßmann ve své úvaze o vztahu mezi historickým výzkumem a didaktikou dějepisu, v níž současně varoval před zvrhnutím plurality v libovolnost. Podle jeho soudu je to právě odborná kompetence, s jejíž pomocí se můžeme vyvarovat tvoření nových legend a přejímání klišé. Zdá se, že právě zde je základní problém celého vzdělávacího DVD, které je dle mého soudu velmi nešťastným počinem: kromě faktografických chyb obsahuje i řadu zjednodušujících výkladů, které spíše upevní zažité stereotypy výkladu dějin normalizace a pádu režimu.

...

1989: Listopad a cesta k němu (multimediální vzdělávací DVD), autoři projektu Jaroslav Pinkas a Kamil Činátl, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2010

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz