Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Keltové v Čechách

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Jakub RÁKOSNÍK: Odvrácená tvář meziválečné prosperity

Nezaměstnanost v Československu v letech 1918—1938
Lukáš ŠLEHOFER

Jakub Rákosník se tématem nezaměstnanosti zabývá již poměrně dlouhou dobu. Uvedený titul je pak určitým vyvrcholením jeho dosavadní badatelské práce, kdy se čtenáři mohou seznámit s upravenou podobou autorovy disertační práce.

Jak již bylo zmíněno, zvolil si autor jako hlavní téma své práce problém nebo spíše fenomén nezaměstnanosti v období první republiky. Autor poukazuje na to, že pojem nezaměstnanost ve významu, který dnes běžně používáme, se konstruoval právě v meziválečném ...

‣Více

Dietrich SCHWANITZ: Muži

Výzkum živočišného druhu
Milena LENDEROVÁ

Kniha německého spisovatele, kulturního historika a anglisty Dietricha Schwanitze (1940—2004), autora několika v Čechách neznámých publikací z kulturních dějin, se zabývá podobami vztahů mezi muži a ženami, především pak stereotypy, iluzemi i mýty, které je provázejí.

Aniž by tuto skutečnost explicitně zdůrazňoval, staví autor na genderových sterotypech: muži jsou podle něj bytostmi "smečky", jsou hluční, arogantní, soupeřiví. Objev otcovství a vynález zdvořilosti sice vedly k jejich určitému "zkrocení", nicméně ...

‣Více

Alberto MANGUEL: Čtení obrazů

O čem přemýšlíme, když se díváme na umění
Jaroslav KRÁTKÝ

Kanadský spisovatel a esejista Alberto Manguel, u nás známý svou knihou Dějiny čtení (česky 2007), se ve své nové knize ujal role průvodce pomyslnou galerií s dvanácti hlavními uměleckými díly a několika dalšími obrazy, které k nim přiřadil. Provází nás především spisovatel, který v obrazech hledá příběhy a z diváka činí čtenáře příběhů. Manguel je místy až barokně mnohomluvný, ale většinou nám odkrývá jen námět obrazu, tedy svrchní vrstvu uměleckého ...

‣Více

Veronika STŘEDOVÁ: Počátky formování konceptu dějin mentalit v české historiografii

Hana KÁBOVÁ

Veronika Středová (roz. Vyčichlová) na sebe upozornila po ukončení vysokoškolského studia odbornými příspěvky k dějinám dějepisectví a teorii historické vědy (Bedřich Mendl, Josef Šusta, František Kutnar, Zdeněk Kalista a francouzské inspirace v české historiografii). Své dosavadní bádání završuje knihou Počátky formování konceptu dějin mentalit v české historiografii.

Rozdělila ji do tří kapitol. První věnuje francouzské historiografii, v níž sleduje nejpozději od poslední třetiny 19. století narušování paradigmatu pozitivismu a dílčí ...

‣Více

Petr SÝKORA: Básník proti Hradu

Neposlušný občan Josef Svatopluk Machar
Eduard BURGET

Monografie, která by se pokoušela zhodnotit literární a politickou činnost J. S. Machara v letech 1918—1942, dosud citelně chyběla. Tuto mezeru se pokusil zacelit mladý literární historik Petr Sýkora a nutno říci, že zdařile. Macharově literární činnosti před první světovou válkou se již před mnoha desítkami let věnovali ve svých monografiích Zdeněk Pešat a Fedor Soldán. Je to celkem pochopitelné, neboť dodnes převládá názor, že Macharova poválečná tvorba zdaleka ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz