Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Keltové v Čechách

Aktuální číslo

Pozvolný zánik vyspělé kultury

Pozvolný zánik vyspělé kultury

Keltové a Germáni — střet dvou civilizací
Eduard Droberjar

Střety a kontakty různých civilizací a kultur patří k těm nejzajímavějším a současně k nejsložitějším otázkám, na které se pokoušejí hledat odpovědi různé vědní disciplíny. To platí i pro střední Evropu v období prvních písemných pramenů.

Na sklonku starého letopočtu – v 1. století př. Kr. – se také naše země staly součástí hlubokých společenských a kulturních změn způsobených stykem Keltů s Germány. Na jedné straně dohasínání vyspělé keltské civilizace, na straně druhé průnik germánských obyvatel, vedly nejen ke konfrontaci obou těchto světů, ale nepochybně i ke kooperaci dvou rozličných a přece si tak blízkých barbarských kultur. To vše zatím z povzdálí sledoval třetí hráč – římská říše –, jehož hlavní čas se začal naplňovat až tehdy, kdy Germáni zcela ovládli rozsáhlé území na sever od Rýna a Dunaje, označované v odborné terminologii jako barbarikum. Tomu ovšem předcházel neobyčejně komplikovaný a dynamický vývoj s počátky patrnými už na konci 2. století př. Kr.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz