Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Keltové v Čechách

Aktuální číslo

Petr SÝKORA: Básník proti Hradu

Petr SÝKORA: Básník proti Hradu

Neposlušný občan Josef Svatopluk Machar
Eduard BURGET

Monografie, která by se pokoušela zhodnotit literární a politickou činnost J. S. Machara v letech 1918—1942, dosud citelně chyběla. Tuto mezeru se pokusil zacelit mladý literární historik Petr Sýkora a nutno říci, že zdařile. Macharově literární činnosti před první světovou válkou se již před mnoha desítkami let věnovali ve svých monografiích Zdeněk Pešat a Fedor Soldán. Je to celkem pochopitelné, neboť dodnes převládá názor, že Macharova poválečná tvorba zdaleka nedosahovala takových kvalit, jako ta předválečná. Tato představa svým způsobem Machara automaticky vřazovala do kategorie autorů, jejichž pozdější tvorba a potažmo veřejné působení za hlubší hodnocení nestojí. Macharovští badatelé se vesměs omezovali na stručná konstatování o jeho literárním rozmělnění, zavilosti proti Hradu a tendování k fašismu.

...

Libri, Praha 2009, 274 s., 290 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz