Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: První republika: Útočiště pro uprchlíky?

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Alain CORBIN: Na stopě neznámému

Znovuzrození L. F. Pinagota
Zdeněk HOJDA

Alain Corbin patří k nejinspirativnějším autorům současného kulturního dějepisu. Každá jeho kniha znamená odvážný pokus o zmapování tématu, jež se vymyká dosavadní praxi a zkušenosti historiků. Dějiny smyslovosti i smyslnosti, tužeb a obav, pocitů a počitků čichových i sluchových, to je pole, na kterém Corbin odkrývá nové možnosti historikovy práce. V českém překladu máme již od roku 2004 k dispozici jeho nejznámější práci Narcis a miazma o dějinách pachů a ...

‣Více

Pavel BALCÁREK: Kardinál František Ditrichštejn 1570—1636

Gubernátor Moravy
Jan KILIAN

Téměř dvě desetiletí po vydání své první ditrichštejnské monografie se Balcárek k moravskému kardinálovi bělohorské doby vrátil, tentokrát výrazně obsáhleji. Ačkoli při komparaci obou studií lze vysledovat podobnou strukturu i to, že některé kapitoly mají téměř shodné názvy. Jak autor konstatuje, Ditrichštejn rozhodně patřil ke spolutvůrcům dějin Moravy své doby. Syn habsburského diplomata a španělské šlechtičny, sám španělský rodák, byl od mládí předurčen k církevní kariéře a k tomuto úkolu ...

‣Více

Vratislav VANÍČEK: Soběslav I.

Přemyslovci v kontextu evropských dějin v letech 1092—1140
Jan VLK

Nyní se snad může zdát, že žijeme v době strukturovaných životopisů, stručných přehledů dějin toho či onoho, bulvárních biografií celebrit či pamětí osobností, které raději na všechno zapomněly. Tento zběžný pohled, a tudíž narychlo utvořený názor však nestačí. Stále mezi námi žijí a jsou vydáváni autoři děl, která stojí za to přečíst a zapamatovat si je. Vratislav Vaníček přichází na knižní trh se svým druhým titulem věnovaným českému panovníkovi. Jeho ...

‣Více

Jiří KOŘALKA (ed.): Lobkovický zámek v Neratovicích v životě a díle Františka Palackého

Magdaléna POKORNÁ

Knihu po předmluvě otevírá studie Jiřího Kořalky „František Palacký a jeho rodina v Lobkovicích“, po ní následuje rekapitulace Aleše Jinocha a Vladimíra Půčka „Vzpomínkové akce u hrobu Františka Palackého v Lobkovicích“. Těžištěm knihy jsou ovšem publikované dokumenty, mj. je to Palackého Historie statku lobkovského a také písemná nabídka knížete Ferdinanda Lobkowicze na prodej Lobkovic JUDr. Janu Měchurovi, Palackého tchánovi, v roce 1827 či pozvání Boženy Němcové do Lobkovic z roku ...

‣Více

Helena KREJČOVÁ — Otomar L. KREJČA: Jindřich Baudisch a konfiskace uměleckých děl v protektorátu

Eduard BURGET

Problematika válečných konfiskací uměleckých děl na území Protektorátu Čechy a Morava není dodnes uspokojivě vyřešena. Otázkou je, zda za daných podmínek, kdy prakticky neexistuje relevantní archivní materiál, o který by bylo možno se opřít, je vůbec v lidských silách tuto problematiku dořešit. Během druhé světové války docházelo na okupovaných územích k bezbřehému rabování nejen oficiálních uměleckých sbírek, ale rovněž k zabavování soukromého majetku převážně židovského obyvatelstva. Při řešení majetkových restitucí ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz