Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: První republika: Útočiště pro uprchlíky?

Aktuální číslo

Pavel BALCÁREK: Kardinál František Ditrichštejn 1570—1636

Pavel BALCÁREK: Kardinál František Ditrichštejn 1570—1636

Gubernátor Moravy
Jan KILIAN

Téměř dvě desetiletí po vydání své první ditrichštejnské monografie se Balcárek k moravskému kardinálovi bělohorské doby vrátil, tentokrát výrazně obsáhleji. Ačkoli při komparaci obou studií lze vysledovat podobnou strukturu i to, že některé kapitoly mají téměř shodné názvy. Jak autor konstatuje, Ditrichštejn rozhodně patřil ke spolutvůrcům dějin Moravy své doby. Syn habsburského diplomata a španělské šlechtičny, sám španělský rodák, byl od mládí předurčen k církevní kariéře a k tomuto úkolu formován v Itálii. Ostatně právě jeho italské kapitoly sleduje Balcárek velmi pečlivě, díky zvládnutí studia ve vatikánských archivech. Mladý Ditrichštejn se stal olomouckým biskupem a kardinálem a po návratu na Moravu nenechal nikoho na pochybách, kam budou směřovat jeho kroky. Bigotní katolictví (Balcárkem přímo označené za fanatismus) stálo na počátku jeho protireformačního postupu proti moravským evangelíkům a v mnoha případech vyústilo do otevřeného střetu. Autor se přitom zvláště věnuje známým událostem v Opavě. Bohužel, naopak poněkud stranou stojí v tomto ohledu překvapivě Mikulov, Ditrichštejnova hlavní rezidence, kde rekatolizaci z větší části uskutečnil již kardinálův otec Adam. O něm přitom Balcárek tvrdí, že dosud nebyl monograficky zachycen (s. 13), což není pravda (rozhodně by měl autor znát některé práce Friedricha Edelmayera, např. Ehre, Geld, Karriere. Adam von Dietrichstein im Dienst Kaiser Maximilians II. z roku 1992, a Strohmeyerovu edici Adamovy diplomatické korespondence z roku 1997, když už ne kvalitní vídeňskou diplomovou práci Elke Siedlerové z roku 1992 přímo o postavě Adama z Ditrichštejna). Jen se zde potvrzuje autorova bolest, jíž jsou značné mezery v literatuře. Marně bychom však v Balcárkově seznamu literatury pátrali i po starších dílech zabývajících se konfesionalizací Mikulova (autoři Ch. Erhard, H. Ch. Lemker, K. Dworzak, A. R. Hofmann a další). Je to o to překvapivější, když autor sám v úvodu (s. 8) proklamuje, že jeho biografie má být příspěvkem k problematice protireformace a k úloze osobnosti v dějinách.

...

Veduta, České Budějovice 2007, 264 s., 350 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz