Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: První republika: Útočiště pro uprchlíky?

Aktuální číslo

Jedem proti králi

Jedem proti králi

Pokusy o atentát na Zikmunda Lucemburského
Martin Štefánik

Když Zikmund Lucemburský nastupoval na uherský trůn, byla jeho pozice jako krále velmi vratká. Proti panovníkovi existoval v zemi silný odpor, jeho protivníci do­konce unesli Zikmundovu manželku, která představovala jeho nárok na trůn.

V těžké situaci pomohl spojenec zvenku – Benátská republika. Giovanni Barbarigo se svou flotilou dal ob­klí­čit hrad, kde vůdce protizikmundovské opozice věznil královnu. Po zdlouhavých jednáních do­sáhl toho, že byla propuštěna na svobodu, a dovezl ji k manželovi. O několik let na to po­mohlo loďstvo Benátské republiky podruhé. Admirál a budoucí dóže Tommaso Mocenigo přepravil Zikmunda na benátských galérách do Splitu v době, kdy král utíkal před Turky po katastrofální porážce u Nikopole. Republika očekávala, že jí tato pomoc přinese prospěch v podobě území Dalmácie, kte­rou musela kdysi přenechat Uhrám. Král však nebyl ochoten k žádným ústupkům. Jakmile v Uhrách držel situaci pevně v rukou, dal najevo, že se nemíní vzdát strategického pobřeží. Zikmund odmítl i neuvěřitelnou nabídku tři sta tisíc zlatých du­kátů. Benátky se tedy začaly orientovat na Zikmundovy nepřátele, proti kterým mu kdysi po­máhaly. Od protikandidáta na uherský trůn neapolského krále Ladislava koupily formální ná­rok na Dalmácii jen za sto tisíc dukátů, ještě předtím napadly a zabraly města Veronu a Padovu, která tradičně patřila pod svrchovanost německé říše. Zikmund, který se mezitím stal německým králem, nemohl nereagovat a odpověděl vyhlášením války. ...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz