Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: První republika: Útočiště pro uprchlíky?

Aktuální číslo

Alain CORBIN: Na stopě neznámému

Alain CORBIN: Na stopě neznámému

Znovuzrození L. F. Pinagota
Zdeněk HOJDA

Alain Corbin patří k nejinspirativnějším autorům současného kulturního dějepisu. Každá jeho kniha znamená odvážný pokus o zmapování tématu, jež se vymyká dosavadní praxi a zkušenosti historiků. Dějiny smyslovosti i smyslnosti, tužeb a obav, pocitů a počitků čichových i sluchových, to je pole, na kterém Corbin odkrývá nové možnosti historikovy práce. V českém překladu máme již od roku 2004 k dispozici jeho nejznámější práci Narcis a miazma o dějinách pachů a vůní v 18. a 19. století. Nyní přichází druhý překlad, Na stopě neznámému, rozumí se zcela konkrétnímu, ale historicky "bezejmennému" vesničanovi ze západní Francie. Výběr svého antihrdiny ponechal Corbin záměrně náhodě. Chtěl zvolit jedince, „o kterém nás informují pouze takové dokumenty, které nejsou ničím zajímavé a nijak neupřednostňují jeho osobu“. Chtěl hledat stopy, o které nikdy nikdo nestál. Tento záměr se mu nepochybně zdařil.

...

Přeložila Lenka Kolářová, Argo, Praha 2007, 244 s., 269 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz