Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: První republika: Útočiště pro uprchlíky?

Aktuální číslo

Helena KREJČOVÁ — Otomar L. KREJČA: Jindřich Baudisch a konfiskace uměleckých děl v protektorátu

Helena KREJČOVÁ — Otomar L. KREJČA: Jindřich Baudisch a konfiskace uměleckých děl v protektorátu

Eduard BURGET

Problematika válečných konfiskací uměleckých děl na území Protektorátu Čechy a Morava není dodnes uspokojivě vyřešena. Otázkou je, zda za daných podmínek, kdy prakticky neexistuje relevantní archivní materiál, o který by bylo možno se opřít, je vůbec v lidských silách tuto problematiku dořešit. Během druhé světové války docházelo na okupovaných územích k bezbřehému rabování nejen oficiálních uměleckých sbírek, ale rovněž k zabavování soukromého majetku převážně židovského obyvatelstva. Při řešení majetkových restitucí se lze opírat pouze o torzovité oficiální dokumenty, které evidují převážně umělecké předměty institucionální povahy. Mnohé krádeže soukromých uměleckých děl již zřejmě zůstanou nevypátrané, jelikož k nim docházelo nekontrolovatelně a živelně. Navíc sem kromě unikátních uměleckých děl — obrazů a soch — patří také uměleckoprůmyslové předměty, kolekce skla, nádobí, hudební nástroje, nábytek, ale i sbírky známek a knih.

...

Tilia, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2007, 200 s., 175 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz