Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: První republika: Útočiště pro uprchlíky?

Aktuální číslo

Jiří KOŘALKA (ed.): Lobkovický zámek v Neratovicích v životě a díle Františka Palackého

Jiří KOŘALKA (ed.): Lobkovický zámek v Neratovicích v životě a díle Františka Palackého

Magdaléna POKORNÁ

Knihu po předmluvě otevírá studie Jiřího Kořalky „František Palacký a jeho rodina v Lobkovicích“, po ní následuje rekapitulace Aleše Jinocha a Vladimíra Půčka „Vzpomínkové akce u hrobu Františka Palackého v Lobkovicích“. Těžištěm knihy jsou ovšem publikované dokumenty, mj. je to Palackého Historie statku lobkovského a také písemná nabídka knížete Ferdinanda Lobkowicze na prodej Lobkovic JUDr. Janu Měchurovi, Palackého tchánovi, v roce 1827 či pozvání Boženy Němcové do Lobkovic z roku 1858, záznamy z deníků F. Palackého o pohřbu jeho ženy a o návštěvách jejího hrobu z let 1865—1875. Nejrozsáhlejší pasáží knihy jsou přitom pře-tištěné dopisy manželů Palackých a jejich dětí z Lobkovic, do Lobkovic a o Lobkovicích z let 1831—1858. Knihu uzavírá seznam obrazových příloh, soupis základní literatury, německé resumé a ediční poznámka.

...

Akropolis, Praha 2007, 268 s., 315 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz