Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Francouzská místa paměti

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Alberto MANGUEL: Dějiny čtení

Andrea FISCHEROVÁ

Alberto Manguel v kapitole „Tvar knihy“ zdůrazňuje důležitost obálky knihy pro čtenářovo očekávání. V případě Dějin čtení si však obálka a její obsah téměř neodpovídají. Ilustrace na obálce znázorňuje čtenářku, jejíž ramena jsou odhalena a kniha ji očividně uspala. Druhým výrazným rysem obálky je její grafická stránka, pod kterou čeští čtenáři na první pohled rozpoznají publikaci z edice Teoretická knihovna nakladatelství Host. Dějiny čtení ale rozhodně nejsou něčím, co by ...

‣Více

Miroslav VANĚK — Pavel MÜCKE — Hana PELIKÁNOVÁ: Naslouchat hlasům paměti

Teoretické a praktické aspekty orální historie
Doubravka OLŠÁKOVÁ

Centrum orální historie působící při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR předkládá odborné i laické veřejnosti ucelené pojednání o teoretických problémech, metodologii a vymezení orální historie. Publikace není první vlaštovkou na tomto poli, předcházely jí např. publikace zakladatele Centra orální historie Miroslava Vaňka, především pak kniha Orální historie ve výzkumu soudobých dějin (Praha 2003).

Cílem recenzované práce je co nejsrozumitelnější formou podat základní informace o orální historii, o jejích dějinách ...

‣Více

Dana MUSILOVÁ: Z ženského pohledu

Poslankyně a senátorky Národního shromáždění Československé republiky 1918—1939
Marie BAHENSKÁ

Monografie věnovaná ženské účasti na parlamentní práci v meziválečném období je u nás titulem v pravém slova smyslu průkopnickým. Zrodu publikace nesporně předcházel systematický archivní výzkum ve fondech politických stran, ženských organizací i fondech osobních, bohatě jsou v bibliografii zastoupeny také prameny editované. Autorka se tudíž dokázala ubránit pouhému přejímání tradovaných tezí a nepřesností, často nepodložených fakty, a uvádí je na pravou míru díky znalosti konkrétního pramene (např. otázka senátorského ...

‣Více

Kateřina CHARVÁTOVÁ: Václav II.

Král český a polský
Josef ŠRÁMEK

Doba vlády předposledního vládnoucího Přemyslovce Václava II. náleží jistě k nejvýznamnějším časům našich dějin, kdy český stát hrál přední úlohu ve střední Evropě. Je proto trochu podivné, že posledním autorem, který tomuto králi věnoval zásadnější pozornost, byl Josef Šusta. Šustovo pojetí se také skrze autoritu pisatele stalo kánonem, který nepřekročily ani práce Josefa Žemličky. Oživení tak přinesly nedávné studie Libora Jana, které vyvolaly rozsáhlou debatu. Do tohoto ovzduší tedy vstupuje ...

‣Více

Ludvík XIV.: Paměti krále Slunce

Úvahy pro poučení dauphinovo
Iveta COUFALOVÁ

„A taktéž jsem se zamyslil nad (v tomto ohledu tíživou a nesvobodnou) situací králů, kteří takřka dluží veřejné zúčtování ze všech svých skutků celému vesmíru a všem věkům... Již v dětství mne trýznilo, když někdo v mé přítomnosti vyslovil byť i jen pouhé jméno lenošivých králů a majordomů...“ Ludvík XIV. (1638—1715), který zmiňované znepokojení nad "nevyúčtováním" předchozích vladařů vyjádřil na stránce 22 českého překladu Pamětí, lenošivostí opravdu neoplýval. Roku ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz