Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Francouzská místa paměti

Aktuální číslo

„Odešel Tigrid za hory, tajně a podle plánu“

„Odešel Tigrid za hory, tajně a podle plánu“

Politická karikatura v čsl. denním tisku na počátku roku 1948
Petr Karlíček

Studená válka nebyla bojována na bojištích, ale propagandisticky především na stránkách tisku. Sovětská uměnověda viděla v karikatuře prostředek k přesvědčování mas, který dovede srozumitelnou formou vysvětlovat politiku strany.

Rok 1948 měl být rokem volebním. Dvouleté funkční období Ústavodárného národního shromáždění právě končilo a podle dohody v Národní frontě (NF) měly být po schválení nové ústavy vypsány parlamentní volby. Demokratické strany (kromě sociální demokracie) trvaly na co nejbližším termínu voleb, komunisté naopak chtěli udržet stávající výhodné poměry sil tak, jak byly rozloženy po volbách v roce 1946. NF však na počátku roku 1948 nebyla schopna dohodnout jejich termín a ani novou ústavu. Na přelomu ledna a února se situace ve vládě přiostřila, což bylo patrné i v kreslených vtipech na stránkách denního tisku. Rudé právo se prostřednictvím karikatur Lva Haase snažilo dokázat, že veškeré rozpory v NF způsobili kanonýři nár. soc. strany a jejich předvolební kanonáda. Komunistický tisk přinášel zprávy o přestupech letitých členů Československé strany národně socialistické do KSČ. V Rudém právu bylo jedno z volebních hesel národních socialistů Bude líp – až nás bude víc postaveno do nových souvislostí: do této strany vstupují pouze boháči, velkoobchodníci a šmelináři, zatímco dělníci stranu znechuceně opouštějí. Poslední předúnorový sjezd slovenské Demokratické strany vyprovokoval k uštěpačným poznámkám redakci komunistické Pravdy. V obšírném zpravodajství byla popsána jeho nedemokratičnost a protilidové zaměření. V karikatuře pak znovuzvolený předseda Jozef Lettrich nepřipouští žádnou diskusi a účelově manipuluje s členy strany.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz