Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Poslední věci člověka

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Dušan Šlosar: Jaké hlavy, takový jazyk

Rozhovor o češtině a o životě vedli Jiří Trávníček a Jiří Voráč
Marek Nekula

Na první pohled by se mohlo zdát, že recenzovaná kniha do kontextu tohoto časopisu nezapadá, nebo že do ní pro subjektivitu líčení jednoho života zapadá jen zčásti. Ale protože jako každý život je i tento ukotven v sociálním prostoru, nevypovídá jeho protagonista v odpovědích na otázky svých někdejších žáků jen o životě a každodennosti své. Jeho vzpomínání reflektuje také každodennost na Filosofické fakultě brněnské univerzity, na níž Dušan Šlosar (nar ...

‣Více

Miroslav Verner: Objevování starého Egypta

Půlstoletí českých egyptologických výzkumů ve stínu pyramid
Michael Borovička

Čeští egyptologové si letos připomínají 50. výročí vzniku Československého egyptologického ústavu, jenž se stal významným předělem v dějinách jejich oboru. U kolébky oboru stál František Lexa, jenž svou autoritou přispěl k založení ústavu. Podíl na jeho vzniku má jistě i jeho spolupracovník Jaroslav Černý a Lexův žák Zbyněk Žába. Přesto se však z dnešního pohledu jeví založení ústavu a jeho rozvoj v době socialismu jako malý zázrak. Vždyť smyslem jeho ...

‣Více

Jindřich Chatrný: Jan Vaněk 1891—1962

Civilizované bydlení pro každého
Lucie Zadražilová

Kniha Jindřicha Chatrného, doprovázející výstavu v prostorách Muzea města Brna na Špilberku, patří k publikacím, které přesahují rámec pouhých výstavních katalogů. Ačkoli autor v předmluvě konstatuje, že „publikace není, a ani nemohla být koncipována jako vyčerpávající monografie“, podařilo se mu na základě dostupných materiálů zmapovat život a dílo jednoho ze zakladatelů moderního designu u nás.

...

Muzeum města Brna, Brno 2008, 182 s., 360 Kč

‣Více

Klára Benešovská – Kateřina Kubínová (eds.): Emauzy

Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy
Kateřina Jíšová

Po pěti letech od konference uspořádané u příležitosti znovuotevření chrámu Panny Marie kláštera Na Slovanech vyšel sborník statí z tohoto jednání. Po dlouhých letech se tak klášter dočkal reprezentativní publikace mapující jeho dějiny. Kniha je rozdělena do tří tematických celků, z nichž první nejrozsáhlejší nese název „Karlova fundace v dějinách Prahy a Evropy“ a je jakýmsi průřezem historií kláštera od 14. do 19. století. Druhou část sborníku tvoří jediný příspěvek ...

‣Více

Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska

Vyprávění křižáka
Jan Klíma

Druhým edičním počinem nakladatelství Argo v nové edici významných středověkých pramenů je kniha, kterou vydavatelky připravily nikoli jen pro znalce portugalských dějin. Hledají-li se dnes kořeny evropské identity, pak je internacionální úsilí evropského křesťanstva na počátku jeho velkého výboje proti muslimskému nepříteli a byzantskému konkurentovi právě tou látkou, která vzestup západní Evropy osvětlí nejlépe. Křížové výpravy nezačaly útokem na Svatou zemi, nýbrž válkou proti muslimům na Iberském poloostrově a tam ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz