Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Poslední věci člověka

Aktuální číslo

Smrt snímá hříchy

Smrt snímá hříchy

Umírání v představách středověkých lidí
Kateřina Jíšová

O tom, jak si středověký člověk představoval umírání a smrt, toho moc nevíme. Můžeme se však pokusit částečně zrekonstruovat obecné představy o smrti v pozdním středověku.

Při výzkumu vnímání smrti a umírání ve středověké společnosti se můžeme opřít zejména o literární a ikonografické prameny. Navíc v posledních několika letech je v zahraniční i české historiografii thanatologie (nauka o umírání a smrti) velmi populárním tématem. Je nutné si uvědomit, že se pohřby již od raného středověku stávaly církevní záležitostí. V roce 1030 byl mnichy z Cluny v čele s opatem Odilem iniciován svátek všech zesnulých, který je ostatně 2. listopadu v kalendáři dodnes. Dušičky či památka duší byly svátkem přímluv za mrtvé, za které nikdo přímluvy nekoná.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz