Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Poslední věci člověka

Aktuální číslo

Nadar byl první

Nadar byl první

150 let letecké fotografie
Martin Gojda

K pořízení nejstarších obrázků z ptačí perspektivy došlo na podzim roku 1858 a místem, kterému se dostalo cti zvěčnění na prvních leteckých snímcích, bylo Val de Bivre poblíž Paříže.

Dnes již nezjistíme, proč Osbert Guy Stanhope Crawford, jeden z nejvýznamnějších průkopníků krajinné a letecké archeologie, publikoval v jím založeném časopise Antiquity (dnes prestižním vědeckém periodiku) příspěvek o stoletém výročí letecké fotografie již roku 1954. Jak sám Crawford ve svém článku uvádí, k pořízení nejstarších obrázků z ptačí perspektivy došlo totiž skutečně až o čtyři roky později. Tím, kdo snímky Val de Bivre pořídil, nebyl nikdo menší než Gaspard Félix Tournachon, významný a ve Francii druhé poloviny 19. století nesmírně populární publicista a kreslíř, vydavatel humoristických časopisů, průkopník technických novinek, kterými jeho doba přímo hýřila, bon vivant udržující například dlouhodobé přátelství s Julesem Vernem, který jej zvěčnil ve své knize Do Měsíce. Mnohem známější byl ale Tournachon pod pseudonymem Nadar, kterým se začal označovat on sám. Byly to zejména dvě oblasti rozvíjejícího se technického pokroku, které jej oslovily: aviatika a fotografie. Vzduchoplavbě propadl ihned po prvním letu, který uskutečnil v roce 1857 v balonu nejlepších aviatiků té doby bratří L. a J. Godardových. Jako fotograf proslul natolik, že získal titul „král fotografů“ a v jeho proslulém pařížském ateliéru, který otevřel roku 1853, se nechávali zvěčňovat intelektuální a politické veličiny tehdejší doby; jejich portréty se staly trvalou součástí dědictví světové fotografie.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz