Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Poslední věci člověka

Aktuální číslo

Příběh jedné signatury

Příběh jedné signatury

Minulost a současnost zpravodajské agentury ČTK
Ludmila Trunečková

Před devadesáti lety, ve stejný den, kdy vznikl samostatný československý stát, vyšly v Praze první zprávy Československé tiskové kanceláře.

S rozpadem federace 31. prosince 1992 zanikla i Československá tisková kancelář a její nástupnickou organizací se v České republice stala Česká tisková kancelář. Co se však nezměnilo, je signatura ČTK, stojící na začátku i na konci devadesátiletého příběhu. Provázela od prvního dne zprávy Československé tiskové kanceláře zřízené v Praze a podepisuje i dnes servis České tiskové kanceláře. Historická značka ČTK se nepoužívala jen krátce v době od 1. října 1991, kdy vstoupila v platnost novela zákona o Československé tiskové kanceláři. Veškeré agenturní zpravodajství (nejen na Slovensku, kde tomu tak bylo už od roku 1968), ale také v Česku se začalo podepisovat signaturou novou – ČSTK. Plný název agentury se nezměnil – v českém jazyce zůstal bez pomlčky, ve slovenštině se psal Česko-slovenská tlačová kancelária. Změna zkratky při zachování původního názvu byla kompromisem mezi Prahou a Bratislavou, která navrhovala změnu analogickou k názvu státu – Česká a slovenská tisková kancelář. Signatura ČTK se vrátila hned v roce 1992, kdy se po parlamentních volbách rozhodlo o rozpadu Československa. ČSTK skončila de iure poslední den téhož roku podle zákona o zániku Československé televize, Československého rozhlasu a Československé tiskové kanceláře, ale značka ČTK se znovu objevila v servisu už 20. listopadu 1992, pět dní poté, co začal platit zákon o České tiskové kanceláři. Od té doby je signaturou agentury, která poprvé v historii již není institucí státní.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz