Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Poslední věci člověka

Aktuální číslo

Miroslav Verner: Objevování starého Egypta

Miroslav Verner: Objevování starého Egypta

Půlstoletí českých egyptologických výzkumů ve stínu pyramid
Michael Borovička

Čeští egyptologové si letos připomínají 50. výročí vzniku Československého egyptologického ústavu, jenž se stal významným předělem v dějinách jejich oboru. U kolébky oboru stál František Lexa, jenž svou autoritou přispěl k založení ústavu. Podíl na jeho vzniku má jistě i jeho spolupracovník Jaroslav Černý a Lexův žák Zbyněk Žába. Přesto se však z dnešního pohledu jeví založení ústavu a jeho rozvoj v době socialismu jako malý zázrak. Vždyť smyslem jeho existence byla činnost na území nesocialistického státu. Po komunistickém převratu v roce 1948 se československá egyptologie dostala do izolace a hrozilo jí, že podobně jako ostatní společenské vědy zabředne do bludného kruhu marxisticko-leninské metodologie. Nestalo se tak nejen díky příznivým okolnostem na počátku existence ústavu, ale v neposlední řadě také díky odborné erudici i diplomatickému talentu profesora Zbyňka Žáby (1917—1971).

...

Paseka, Praha — Litomyšl 2007, 360 s., 549 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz