Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Poslední věci člověka

Aktuální číslo

Dušan Šlosar: Jaké hlavy, takový jazyk

Dušan Šlosar: Jaké hlavy, takový jazyk

Rozhovor o češtině a o životě vedli Jiří Trávníček a Jiří Voráč
Marek Nekula

Na první pohled by se mohlo zdát, že recenzovaná kniha do kontextu tohoto časopisu nezapadá, nebo že do ní pro subjektivitu líčení jednoho života zapadá jen zčásti. Ale protože jako každý život je i tento ukotven v sociálním prostoru, nevypovídá jeho protagonista v odpovědích na otázky svých někdejších žáků jen o životě a každodennosti své. Jeho vzpomínání reflektuje také každodennost na Filosofické fakultě brněnské univerzity, na níž Dušan Šlosar (nar. 1930) v letech 1949—1953 studoval a od roku 1959 pracoval jako odborný asistent a posléze docent a kde se v roce 1990 stal profesorem pro obor český jazyk. Titul knihy navíc naznačuje, že jde o výpověď bohemisty, který v jazyce nevidí jen formy, ale který si uvědomuje i okolní svět a ideologický rozměr jazyka jak ve smyslu konceptuálním, tak v užším smyslu ideologickém.

...

Host, Brno 2008, 216 s., 219 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz