Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Poslední věci člověka

Aktuální číslo

Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska

Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska

Vyprávění křižáka
Jan Klíma

Druhým edičním počinem nakladatelství Argo v nové edici významných středověkých pramenů je kniha, kterou vydavatelky připravily nikoli jen pro znalce portugalských dějin. Hledají-li se dnes kořeny evropské identity, pak je internacionální úsilí evropského křesťanstva na počátku jeho velkého výboje proti muslimskému nepříteli a byzantskému konkurentovi právě tou látkou, která vzestup západní Evropy osvětlí nejlépe. Křížové výpravy nezačaly útokem na Svatou zemi, nýbrž válkou proti muslimům na Iberském poloostrově a tam se také logicky napřelo úsilí křižáků v dobách, kdy trojjediná expanze nazývaná křižácké výpravy, reconquista a Drang nach Osten vynesla katolickou západní Evropu nad dosud dominující byzantskou moc a na roveň muslimské moci dříve bezkonkurenčně ovládající rozlehlé prostory od dnešního Portugalska až po hranice Číny.

...

Přeložili Pavel Zavadil a Magdalena Moravová, Argo, Praha 2008, 176 s., 278 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz