Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Karel Kramář: Nelehký osud vůdce národa

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Alexander HOHENSTEIN: Warthegau: Deník z let 1941—42

Jan DĚKANOVSKÝ

Takzvaná autenticitní literatura představuje v kontextu naší polistopadové knižní produkce nepřehlédnutelný fenomén. Ze záplavy nejrůznějších memoárů, edic korespondence a deníkových záznamů proměnlivé kvality vzešlo několik knih, jež provázel čtenářský úspěch i nadšená kritická odezva. Obliba prostého dokumentárního textu oproti fiktivnímu vyprávění do jisté míry přetrvává i dnes a umožňuje nakladatelům vydávat další pozoruhodná autentická svědectví českých i zahraničních autorů.

V literárním subžánru deníkových záznamů lze najít díla spřízněná tématem a ...

‣Více

Richard van DÜLMEN: Kultura a každodenní život v raném novověku, díl 3.

Náboženství, magie, osvícenství
Josef TÁBORSKÝ

Na pultech knihkupectví se objevil poslední díl trilogie Richarda van Dülmena Kultura a každodenní život v raném novověku (I. díl — Dům a jeho lidé — vyšel již roku 1999, II. díl — Vesnice a město — roku 2006). Zrození moderního světa se tu významný německý historik snaží ukázat jako ambivalentní proces postupné sekularizace — vydělování svébytné profánní sféry, která se stává zcela nezávislou na náboženském uznání a potvrzení. Reformace, konfesionalizace, lidová zbožnost a magie ...

‣Více

Jiří JANOŠ: Japonsko a Korea

Dramatické sousedství
Jan SÝKORA

Ačkoli žijeme v době mobilních telefonů a satelitních televizí, naše vědomosti o mimoeropských kulturách jsou většinou povrchní a kusé. Může se zdát, že země jako Japonsko a Korea se tomuto tvrzení vymykají; vždyť kdo by neznal japonskou elektroniku či korejská auta! Postoj většiny Čechů k cizím kulturám je však, bohužel, častokrát ovlivněn hluboce zakořeněnými předsudky a obecně zažitými stereotypy. Proto je každá nová publikace, která se snaží tyto stereotypy překonat ...

‣Více

Radek FUKALA: Slezsko. Neznámá země Koruny české

Knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740
Marie BAHENSKÁ

Politický a územní vývoj Slezska od raného středověku do novověku včetně podrobné bibliografie, doplněný kvalitním ikonografickým materiálem — tak by se dal ve stručnosti shrnout obsah nejnovější monografie Radka Fukaly. Recenzovaná publikace je však současně také ukázkou výborně zvládnutého historického řemesla a bohatým zdrojem informací o regionu s mnoha specifiky a svébytnými osudy.

Prolog seznamuje čtenáře se strategickým významem Slezska v rámci středoevropských dějin, zejména vzhledem k jeho nerostnému bohatství a ...

‣Více

Marek ŠMÍD: Masaryk & česká Katolická moderna

Eduard BURGET

Když v roce 1996 vyšla kniha Stanislava Batůška sestávající z krátkých medailonů členů hnutí Katolické moderny, mnohý čtenář se s některými jmény seznámil vůbec poprvé. Osoby jako Karel Dostál-Lutinov, Sigismund Bouška, Xaver Dvořák či Josef Svozil nepatřily k příliš známým. Osobnostmi spojenými s Katolickou modernou se začal systematicky zabývat především olomoucký historik Pavel Marek, který na dané téma v průběhu posledních deseti let publikoval celou řadu dílčích studií, monografií a ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz