Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Tlustí a hubení

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Hrob vznešené Češky v Řezně: Neznámá Přemyslovna?

Naďa PROFANTOVÁ

V roce 1975 publikoval bavorský archeolog K. Schwarz výsledky výzkumu menšího hřbitova klášterního kostela Niedermünster v Řezně. Mezi jinými se zde nacházel i hrob významné ženy, z něhož pocházejí stříbrné náušnice se zvířecími motivy a řetízky. Honosné náušnice byly navlečeny do běžných esovitých náušnic, typických slovanských ozdob 10. století. Dohromady tak tvořily čelenku vznešené ženy. Schwarz považoval v Bavorsku neobvyklé ozdobné náušnice za výrobek místní řezenské dílny, ovlivněný byzantskou tradicí ...

‣Více

Psalo se v DaS před 40 lety

Televize stále mladá
Alfréd Technik

Naše televize je ženského rodu; ráda se proto dělá mladší. O jejím skutečném věku bude asi věčný spor. Jedni tvrdí, že má sedm let a počítají za den jejího narození 1. květen 1953, kdy se začalo u nás pravidelně vysílat. Jiní zastávají názor, že ji viděli už na Mezinárodní výstavě (MEVRO 1948). Bylo tehdy v Praze dvacet přijímačů. Měla by být tedy podle nich už dvanáctiletá.

V květnu roku 1945 ...

‣Více

aktuality, zprávy, glosy

  • Konec války o Chopina. Spory o rodný dům Frederika Chopina a využívání jeho jména pro kulturní a podnikatelské aktivity skončil po devíti letech smírem. Na základě smlouvy, podepsané 9. června na ministerstvu kultury ve Varšavě, vzniká Národní instiutut Fredrika Chopina. Přejme do své správy všechny chopinovské památky a začne připravovat blížící se oslavy 200. výročí narození skladatele. V Polsku doufají, že se chopinovské výročí v roce 2010 stane na celém ...

‣Více

Habsburkové našli domov na zámku Ctěnice

Na nosítkách leží bezvládné, poloobnažené mrtvé tělo, které před zraky diváků vynášejí čtyři rytíři doprovázení postavami Čechie, Géniem Vlasti a Rudolfem I. Habsburským. Společně předstupují před diváky, kde šlechetný Rudolf zvedá pravici k přísaze, v níž se zavazuje pokračovat ve státnickém díle přemyslovských vládců. Mrtvý muž na nosítkách není nikdo jiný než na Moravském poli roku 1278 poražený český král Přemysl Otakar II. Habsburkové touto událostí vstupují velmi razantně do ...

‣Více

O potřebnosti Václava Špály

Špálova výstava v Národní galerii

Záměrem kurátorů letošní Špálovy výstavy v Národní galerii v Praze bylo představit tohoto umělce v novém, širším kontextu. Špála by se tak konečně dočkal nové interpretace, již si bezesporu zaslouží, neboť v sérii monogra. ckých výstav se ztrácí další rozměr jeho díla. Velké výstavy zasvěcené jednomu umělci mají v mnoha případech své opodstatnění. Jako častý důvod se uvádí skutečnost, že malíř (sochař, architekt) nebyl v minulosti dostatečně kvalitně zhodnocen, respektive ...

‣Více

Čítárna novin a časopisů

  • Týdeník Respekt (23/2005) usoudil, že televizní soutěž Největší Čech provokuje české historiky k nepříčetnosti. Nového šéfredaktora Marka Švehlu inspiroval k této poznámce článek Jiřího Raka v LN-Orientaci "Největší Čech aneb Vítězství 19. století" (28. 5.), v němž jeho autor dosti příčetně napsal, že lidé nehlasovali o skutečných osobnostech, ale o svých představách o nich. Současně Jiří Rak vyjádřil politování nad tím, že kádrovým řízením neprošel do hlavní soutěže Jára ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz