Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Tlustí a hubení

Aktuální číslo

Mezi obžerstvím a střídmostí

Mezi obžerstvím a střídmostí

Gula a Temperantia ve výtvarném umění 16. a 17. století
Andrea Rousová

Nasadíš si nůž na hrdlo, budeš-li nenasytný – tak zní varování proti nestřídmosti a obžerství, které nalezneme již ve Starém zákoně. Teolog Evagrius Pontius zařadil obžerství mezi osm provinění ještě dříve, než papež Řehoř I. Veliký ustanovil sedm smrtelných hříchů, kam obžerství rovnež náleželo.

Všech sedm hříchů spolu se čtyřmi posledními věcmi člověka vyobrazil Hieronymus Bosch na dřevěné desce dnes vystavené v madridském Pradu. Obžerství zobrazil jako scénu z hostince, kde obtloustlý muž pojídá vše, co mu hospodyně přinese na stůl. Další scény jsou pojaty v podobném duchu, páchané hříchy se odehrávají v prostředí obyčejným smrtelníkům důvěrně známém. Lidské prohřešky jsou sledovány božím okem vmalovaným doprostřed kompozice. Ve zřítelnici je vyobrazen Kristus Trpitel stojící v rakvi a ukazující na své rány. Pod ním obíhá nápisová páska s latinským textem Cave cave deus videt (Pozor, pozor, Bůh se dívá).

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz