Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Tlustí a hubení

Aktuální číslo

Hostina zabíjí více než meč

Hostina zabíjí více než meč

Zdraví a výživa ve středověku
Helena Švarcová

Již ve 14. století napsal dvorní lékař Karla IV. mistr Havel ze Strahova, že hostina zabije více lidí než meč. Středověká medicína totiž měla poměrně jasnou představu o tom, jak by měl vypadat ideální jídelníček.

Především se pokládalo za důležité střídmě jíst a dbát o vyváženou stravu. Lidé ve středověku si ji ale představovali jinak než my. Zajímala však tehdejší lékaře problematika obezity? Stejně jako antická chápala i středověká medicína svět jako spojení čtyř elementů – ohně, vody, vzduchu a země. Pro každý element byl charakteristický určitý stupeň teploty a vlhkosti: oheň byl horký a suchý, voda chladná a vlhká, vzduch teplý a vlhký a země chladná a suchá. Tato nauka byla už od antiky úzce spjata s učením o tělesných šťávách, podle kterého jsou představiteli čtyř základních elementů v lidském těle čtyři šťávy: Životních šťáv v nás obíhá čtveřice. Pravda je jistá: krevní a slizní dvojice: žlutavá s černavou žlučí. Shoda je v čtveřici: vzduch to je krev, tak dávno se učí. Voda je sliz, žluč žlutavá oheň a černá je země: Šťávy pak letory řídí, jak převládnou ve vás i ve mně. V lidském těle tedy kolují tyto šťávy: krev (sanguis), černá a žlutá žluč (melas a cholé) a hlen (phlegma). Zmíněné šťávy se dají charakterizovat jako vlhké či suché a horké či chladné. Temperament člověka je určen tím, která tělesná šťáva v něm převládá. Pokud je porušen přirozený poměr šťáv, člověk onemocní.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz