Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Tlustí a hubení

Aktuální číslo

Příběh opravdového předsedy

Příběh opravdového předsedy

Bedřich Šťastný, komunistický vládce Mělníku (1945-1948)
Alena Šporková

Výklady české poválečné historie se většinou soustřeďují na osobnosti celostátního významu. Vedle takto pojaté „velké“ historie může být velmi výmluvný také obraz politického života na úrovni jednotlivých regionů.

Jedním z „malých“ strůjců dějin poválečného období, kteří s vírou ve šťastné zítřky pomáhali dovést Československo do pasti totalitního režimu, byl Bedřich Šťastný, v letech 1945–48 nejvýraznější představitel okresního výboru KSČ v Mělníce. Na jeho životním příběhu chceme ukázat, jaké metody a prostředky používali regionální političtí činitelé v poválečném Československu. Případ Bedřicha Šťastného, který byl kvůli svým poněkud netradičním způsobům politické práce takřka neustále žalován, se samozřejmě nedá srovnávat s nezákonnostmi páchanými ve jménu nové republiky představiteli národních výborů a SNB v pohraničí. Politické přehmaty v relativně klidném vnitrozemí zůstávaly ve stínu otřesných svědectví z pohraničí, jež přinášel zejména Michal Mareš ve svých reportážích otiskovaných v Dnešku. Šťastného v nich charakterizuje pouze jako místního diktátůrka.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz