Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Tlustí a hubení

Aktuální číslo

Staré pošetilosti vystřídaly nové

Staré pošetilosti vystřídaly nové

Rozhovor s Peterem Burkem
Zdeněk HOJDA a Petr MAŤA

Český překlad vaší knížky o škole Annales byl v anketě DaS vyhlášen „historickou knihou roku 2004“ v kategorii překladů. Obsahuje přehled vývoje vlivné francouzské školy – není ale zároveň tak trochu jejím nekrologem?

Myslel jsem na to, když jsem psal doslov k novému vydání. V roce 1989 se mi ještě zdálo, že hnutí Annales vzkvétá. Že možná trochu ztrácí svou charakteristickou kvalitu, což je ale obvyklá cena za úspěch: když vás jiní napodobují, tak už nejste tak výjimečný. Když jsem začínal psát, myslel jsem, že Francie je stále centrem inovací v historických vědách. Nyní si myslím, že jsou to Spojené státy. Krátkou chvíli existovalo několik center, teď ale panuje severoamerická hegemonie. A to je smutné pro Francouze. Ano, bojím se, že to začíná být trochu nekrolog.

...

Peter Burke ( nar. 1937 v Londýně) studoval u jezuitů a pak na Oxfordské univerzitě. Svou učitelskou dráhu zahájil v roce 1962 na univerzitě v Sussexu, od roku 1979 působí na univerzitě v Cambridgi (Emmanuel College), kde byl jmenován profesorem kulturních dějin. Jeho chotí je brazilská historička Maria Lúcia Pallares-Burke. Vždy se věnoval dějinám především raného novověku, ovšem v udivující tematické šíři. Jeho zájem sahá od dějin historiografie (měl a má velmi blízko k okruhu historiků kolem časopisu Annales), dějin kultury v teoretickém i praktickém smyslu, italské renesance a lidové kultury raně novověké Evropy přes sociální dějiny jazyka a dějiny vědy až k dějinám budování politického obrazu monarchy nebo historické ikonografii. Publikoval dosud téměř 30 knih, které byly přeloženy do 28 jazyků. V dubnu letošního roku zavítal do Prahy na pozvání česko-německého doktorandského kolegia při Fakultě humanitních studií UK. V zaplněném sále Filozofické fakulty UK přednesl přednášku The Politics of Unmasking in Early Modern Europe. Před svým vystoupením poskytl rozhovor DaS.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz