Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Tlustí a hubení

Aktuální číslo

Poselství mnicha Kristiána

Poselství mnicha Kristiána

Počátky křesťanství na Velké Moravě a v Čechách
David Kalhous

Kristiánova legenda o našich prvních světcích zůstává pro většinu lidí prázdným pojmem, heslem z učebnice. Přitom jí dnes historici – po letech odborných sporů o její datování a význam – pokládají za prvořadý zdroj informací o raně středověkých dějinách střední Evropy.

Dvojlegendu o svaté Ludmile a sva­tém Václavu sepsal na sklonku 10. století benediktinský mnich Kristián, syn knížete Boleslava I. Kromě vlastní legendy autor čtenářům předkládá i stručnou historii přemyslovského rodu, včetně přemyslovského mýtu, a také vypravování o počátcích moravského a českého křesťanství. Výtečným badatelům Jaroslavovi Lud­ví­kovs­kému, Oldřichu Králíkovi či Dušanovi Třeštíkovi vděčíme za to, že Kristiánovu legendu zařadili do konkrétních souřadnic soudobé hagiografie, legendistiky, a umožnili tak její další zkoumání. Důsledná interpretace prvních dvou kapitol legendy, které popisují historii christianizace Čech a Moravy, by ještě mohla v mnohém posunout naše znalosti o českých zemích v 10. století.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz