Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Pražské biskupství: 1050 let

Aktuální číslo

recenze

Posledních dvě stě let vlády romantismu…

Vratislav DOUBEK

Maria JANION

Znepokojivé Slovanství Fantazmata literatury

Přeložila Lucie Zakopalová, Herrmann & synové, Praha 2022, 264 s., 428 Kč, ISBN: 978-80-87054-77-2

VŠESTRANNÝ ÚTLUM SLOVANSKÝCH STUDIÍ v předchozích desítiletích, projevující se i přímo v zemích středovýchodní Evropy, získal nové, byť tragické impulzy po bezprecedentním napadení Ukrajiny ruským agresorem a souběžným otevřením ruské zahraničněpolitické doktríny, založené na ideologicky i ekonomicky promýšleném antievropanství. Tento striktní postoj významného světového politického hráče celkem pochopitelně vyvolal novou diskusi ...

‣Více

Protektorátní kultura

Petr BEDNAŘÍK

Pavel JANOUŠEK a kol.

Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava

Ústav pro českou literaturu AV ČR – Academia, Praha 2022, 652 s., 1290 Kč, ISBN: 978-80-200-3377-2

Pavel Janoušek v minulosti vedl již autorský kolektiv čtyřdílné publikace Dějiny české literatury 1945–1989 (Academia, 2007–2008). Kniha o protektorátní době na ni v mnohém navazuje, nejen z hlediska za- stoupení autorů, ale i způsobem zpracování. Autorský kolektiv (tvoří ho 33 autorek ...

‣Více

Československý stalinismus

Jan MERVART

Vojtěch ČURDA

Ladislav Štoll Příběh komunistického ideologa a formování československé kultury ve 20. století

Academia, Praha 2022, 480 s., 476 Kč, ISBN: 978-80-200-3271-3

Je jen málo postav, které by takovou měrou a po tak dlouhý čas zasahovaly do českého intelektuálního života, jako Ladislav Štoll (1902–1981). Kariéra tohoto novináře, funkcionáře, literárního kritika a v posledku také stranického ideologa byla neodmyslitelně spjata s Komunistickou stranou Československa. Štollův poválečný vliv na formování ...

‣Více

Ohrožené kulturní dědictví

Petra KOŠŤÁLOVÁ

Klára DOLEŽALOVÁ – Ivan FOLETTI – Karolína FOLETTI et al.

Jižní Kavkaz Umění středověké Arménie a Gruzie – Zápisky z cest 4

Masarykova univerzita Brno, Brno 2022, 403 s., 405 Kč, ISBN: 978-80-280-0196-4

Předkládaná kniha představuje ojedinělý počin na poli studií východně křesťanského světa. Doprovází ji bohatý obrazový materiál, který umožňuje lépe pochopit rozsah kulturního dědictví regionu, jenž v geopolitických studiích často nese označení „sporný“ a který se dnes nachází na rozhraní Turecka ...

‣Více

Religionistika

Jiří DYNDA

Nigel PENNICK – Prudence JONESOVÁ

Dějiny pohanské Evropy

Přeložil Jiří Ogrocký, Lukáš a syn, Praha 2023, 348 s., 358 Kč, ISBN: 978-80-7364-158-0

Kniha spisovatelky Prudence Jonesové a novopohanského astrologa Nigela Pennicka představuje na první pohled sympatický pokus o uchopení dějin pohanských náboženství Evropy z perspektivy současného pohanství. Nabízí průřez dějinami v konvenční linii Řekové, Etruskové, Římané, Keltové, Germáni, Baltové a Slované, doplněný kapitolkou o vzmachu novodobého pohanství.

[...]

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz