Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Pražské biskupství: 1050 let

Aktuální číslo

Příkladná péče o vinici

Příkladná péče o vinici

Ekonomické podmínky christianizace české společnosti
Jakub IZDNÝ

Problematika přijetí křesťanství rozhodně nemůže být vtisknuta jen do pomyslných kolonek „má dáti – dal“, ale zejména v kontextu raného středověku, kde ekonomické souvislosti nebyly jen věcí míry komfortu, ale často samotného přežití zapojených osob, je třeba na podobné otázky hledat odpovědi, jakkoliv tomu pramenná základna příliš nepomáhá. Ani doboví autoři se totiž příliš nezabývali tím, kde na celou věc mohou donátoři vzít a co vše bude k prosazení křesťanství po ekonomické stránce třeba. Přesto se i do souvisejících pramenů, vesměs notoricky známých, dostávají zmínky, které sice můžeme pokládat za málo spolehlivé co do konkrétních událostí (např. pokud legendy hovoří o zázracích jednotlivých světců nebo uvádějí doslovné citáty aktérů), ale zcela jistě za důvěryhodné, pokud jde o obecný popis situace a fenoménů (i proto, že autoři některé tyto informace zmiňují spíše mimoděk).

[...]

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz