Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Pražské biskupství: 1050 let

Aktuální číslo

Posledních dvě stě let vlády romantismu…

Posledních dvě stě let vlády romantismu…

Vratislav DOUBEK

Maria JANION

Znepokojivé Slovanství Fantazmata literatury

Přeložila Lucie Zakopalová, Herrmann & synové, Praha 2022, 264 s., 428 Kč, ISBN: 978-80-87054-77-2

VŠESTRANNÝ ÚTLUM SLOVANSKÝCH STUDIÍ v předchozích desítiletích, projevující se i přímo v zemích středovýchodní Evropy, získal nové, byť tragické impulzy po bezprecedentním napadení Ukrajiny ruským agresorem a souběžným otevřením ruské zahraničněpolitické doktríny, založené na ideologicky i ekonomicky promýšleném antievropanství. Tento striktní postoj významného světového politického hráče celkem pochopitelně vyvolal novou diskusi o hranicích Evropy a vnitřní identitě jejího středovýchodního prostoru, nejen etnické, ale též a především geopolitické. Vedle některých „dezolátních“ úvah v učeném hávu se do rukou čtenářů dostávají i seriózní, důkladně promýšlené texty, v tomto případě text starší, dnešními událostmi znovu aktualizovaný.

[...]

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz