Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jak „vznikli“ Slované

Aktuální číslo

recenze

Neandertálci – naši příbuzní

Martin OLIVA

Rebecca WRAGG SYKESOVÁ

Neandertálci – naši příbuzní

Přeložila Hana Antonínová, Universum, Praha 2022, 384 s., 449 Kč, ISNB: 978-80-242-8136-0


Autorčinu zkušenost z týmové vědecké práce je nutno ocenit, ovšem s tím, že aktualistické přístupy poněkud zužují její záběr a snižují nadhled. Středovýchodní Evropa sice nevyniká početnými nálezy tělesných pozůstatků neandertálců, našlo by se tu však mnoho výmluvnějších dokladů jejich chování, než mnohé z těch, které autorka uvádí. Interpretuje je vždy v ...

‣Více

V čase odkvétání. Československo a Jugoslávie v období pozdního socialismu, 1969–1989

Jan MERVART

Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ – Jan PELIKÁN

V čase odkvétání. Československo a Jugoslávie v období pozdního socialismu, 1969–1989

FF UK, Praha 2021, 330 s., 285 Kč, ISBN: 978-80-7671-039-9


Kniha předních českých balkanistů, Ondřeje Vojtěchovského a Jana Pelikána, je výsledkem dlouholetého badatelského úsilí. Autoři se v ní dotýkají otázek, jak se v posledním dvacetiletí státního socialismu proměňovaly československo­ -jugoslávské vztahy, jaké obrazy o sobě obě společnosti vytvářely, zda a nakolik docházelo mezi oběma ...

‣Více

Právo na Hedvábné cestě

Jakub HRUBÝ

Michal TOMÁŠEK

Právo na Hedvábné cestě

Karolinum, Praha 2022, 360 s., 423 Kč, ISBN: 978-80-246-4970-2


Autorským záměrem deklarovaným v úvodu knihy je přinést odpověď na otázku, jaké bude právo na Nové hedvábné cestě, jejíž vizi předkládá v posledním desetiletí Čína světu v rámci velkolepých plánů údajně všestranně prospěšného ekonomického rozvoje. Reaguje tak na čínskou rétoriku oslavující mírumilovnou kulturní a obchodní výměnu mezi Východem a Západem, s níž jsme se měli ...

‣Více

Píseň o Rolandovi

Matouš JALUŠKA

Píseň o Rolandovi

Přeložil a doslov napsal Jiří Pelán, Triáda, Praha 2021, 188 s., 219 Kč, ISBN: 978-80-7474-379-5


Překlad Písně o Rolandovi od Jiřího Pelána vyšel poprvé roku 1986 v Odeonu. Na zadní straně nového, recenzovaného vydání čtu anotaci Václava Jamka, kde se píše o novém přebásnění jako o závažném vkladu k našemu poznání základů světové kultury. Toto druhé vydání je však jen mírně upravené, jak se praví v tiráži ...

‣Více

Tíha a beztíže folkloru. Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích

Adam VOTRUBA

Daniela STAVĚLOVÁ a kol.

Tíha a beztíže folkloru. Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích

Academia, Praha 2022, 696 s., 520 Kč, ISBN: 978-80-200-3286-7


Kniha Tíha a beztíže folkloru byla již přijata veřejností příznivě a vzbudila poměrně značnou pozornost. Knihu zpracoval kolektiv etnologů (etnomuzikologů, etnochoreografů), který se hlásí k interdisciplinaritě, mohli bychom však oprávněně říci i to, že publikace je do značné míry historiografická. Věnuje se dějinám českého ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz