Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jak „vznikli“ Slované

Aktuální číslo

V čase odkvétání. Československo a Jugoslávie v období pozdního socialismu, 1969–1989

V čase odkvétání. Československo a Jugoslávie v období pozdního socialismu, 1969–1989

Jan MERVART

Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ – Jan PELIKÁN

V čase odkvétání. Československo a Jugoslávie v období pozdního socialismu, 1969–1989

FF UK, Praha 2021, 330 s., 285 Kč, ISBN: 978-80-7671-039-9


Kniha předních českých balkanistů, Ondřeje Vojtěchovského a Jana Pelikána, je výsledkem dlouholetého badatelského úsilí. Autoři se v ní dotýkají otázek, jak se v posledním dvacetiletí státního socialismu proměňovaly československo­ -jugoslávské vztahy, jaké obrazy o sobě obě společnosti vytvářely, zda a nakolik docházelo mezi oběma zeměmi k vzájemnému ovlivňování, případně pohybu obyvatel. Věnují se tak široké paletě témat, jež vedle vzájemných návštěv politických představitelů zahrnuje kulturní a obchodní spolupráci, československé turisty, emigraci přes Jugoslávii, smíšená manželství, ale také jugoslávské „turisty“, kteří do Československa přijížděli kšeftovat se spotřebním zbožím.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz