Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jak „vznikli“ Slované

Aktuální číslo

Slované v Bavorsku

Slované v Bavorsku

Jazyk, hmotná kultura a konstrukce etnicity
Tomáš KLÍR

Raný středověk byl obdobím pozoruhodně rychlé a rozsáhlé expanze slovanského jazyka, který se západním směrem rozšířil hluboko na území dnešního Německa, a to až do oblastí při dolním Labi, Sále, horním Mohanu a Nábě. Slovanský jazyk zde sice ještě v průběhu středověku vymřel, zanechal však nápadné stopy v místních i pomístních jménech a názvech vodních toků.

Právě analýza těchto jazykových památek a jejich konfrontace se svědectvím písemných zpráv a archeologických nálezů nám dnes umožňuje testovat, jaký byl vztah mezi slovanským jazykem, etnicitou a hmotnými památkami, které jsou označovány jako slovanské.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz