Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jak „vznikli“ Slované

Aktuální číslo

Neandertálci – naši příbuzní

Neandertálci – naši příbuzní

Martin OLIVA

Rebecca WRAGG SYKESOVÁ

Neandertálci – naši příbuzní

Přeložila Hana Antonínová, Universum, Praha 2022, 384 s., 449 Kč, ISNB: 978-80-242-8136-0


Autorčinu zkušenost z týmové vědecké práce je nutno ocenit, ovšem s tím, že aktualistické přístupy poněkud zužují její záběr a snižují nadhled. Středovýchodní Evropa sice nevyniká početnými nálezy tělesných pozůstatků neandertálců, našlo by se tu však mnoho výmluvnějších dokladů jejich chování, než mnohé z těch, které autorka uvádí. Interpretuje je vždy v duchu funkcionalismu, jako například tvary a skladbu kamenných nástrojů a význam nalezených kostí, jež posuzuje podle jejich nutriční vydatnosti.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz