Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jak „vznikli“ Slované

Aktuální číslo

Píseň o Rolandovi

Píseň o Rolandovi

Matouš JALUŠKA

Píseň o Rolandovi

Přeložil a doslov napsal Jiří Pelán, Triáda, Praha 2021, 188 s., 219 Kč, ISBN: 978-80-7474-379-5


Překlad Písně o Rolandovi od Jiřího Pelána vyšel poprvé roku 1986 v Odeonu. Na zadní straně nového, recenzovaného vydání čtu anotaci Václava Jamka, kde se píše o novém přebásnění jako o závažném vkladu k našemu poznání základů světové kultury. Toto druhé vydání je však jen mírně upravené, jak se praví v tiráži, a proto tato slova původního redaktora, pietně přetištěná z odeonského svazku, tak trochu nesedí. Přebásnění již skoro čtyřicet let působí, vklad v základech od té doby leží. O jeho závažnosti však není pochyb, a proto je jistě dobré se k textu vrátit – když je válka nedaleko a když se vyprávěními podobných příběhů o dávných bojích leckdo rád zaštítí.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz