Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Světové války v současných hrách

Aktuální číslo

recenze

Židovský bojkot nacistického Německa 1933–1941

Daniela BARTÁKOVÁ

Tomáš JIRÁNEK – Zbyněk VYDRA – Blanka ZUBÁKOVÁ

Židovský bojkot nacistického Německa 1933–1941

Univerzita Pardubice, Pardubice 2020, 462 s., 440 Kč, ISBN: 978-80-7560-337-1


Téma bojkotu opakovaně vyvstává v době sociálních, politických a ekonomických změn. Na českém území bylo poměrně známé bojkotové heslo radikálních nacionalistů konce 19. století svůj k svému, které sloužilo především k demonstraci sounáležitosti a mobilizaci mas ve snaze prosadit radikální nacionalistické koncepty, jejichž součástí byl i sociální a ...

‣Více

Bouřlivé trojmezí. Slezsko 1918–1923

Jan GROMNICA

Ivana KOLÁŘOVÁ – Ondřej KOLÁŘ

Bouřlivé trojmezí. Slezsko 1918–1923

Academia, Praha 2022, 216 s., 280 Kč, ISBN: 978-80-200-3325-3


Kniha manželů Ivany a Ondřeje Kolářových pojednávající o bezpečnostní situaci v českém Slezsku v letech 1918–1923 navazuje na jejich dosavadní společné publikační výstupy Generál četnictva Karel Vyčítal (Praha 2018) a Československé četnictvo ve sporu o Těšínsko 1918–1920 (Praha 2020). Mimo úvod a závěr je rozdělena do čtyř kapitol, ve kterých ...

‣Více

Filosofie naděje. Výbor z díla

Vojtěch ČURDA

Ernst BLOCH

Filosofie naděje. Výbor z díla

Přeložil Martin Pokorný, Filosofia, Praha 2022, 351 s., 297 Kč, ISBN: 978-80-7007-734-4


Marxisticko-křesťanské dialogy byly v šedesátých letech význačnou součástí evropského kulturního kvasu. V dílech některých myslitelů marxistické tradice docházelo k jejímu propojování také s různorodými podněty existencialismu, buddhismu nebo psychoanalýzy. Tyto diskuse však v Československu vzaly za své po srpnové invazi roku 1968 a jejich proponenti byli oficiální rétorikou označováni za představitele ...

‣Více

V nebi je pusto. Objevování ztraceného města Trochenbrodu

Miroslav TOMEK

Avrom BENDAVID-VAL

V nebi je pusto. Objevování ztraceného města Trochenbrodu

Přeložila Kateřina Klabanová, Prostor, Praha 2021, 256 s., 267 Kč, ISBN: 978-80-7260-486-9


Co je to za město, které připomíná kniha V nebi je pusto? Na mapě ho už nenajdeme, zjevuje se však jako přízrak, duch zemřelých. Trochenbrod na Volyni, tedy v severozápadní části dnešní Ukrajiny, padl spolu se svým židovským obyvatelstvem za oběť holokaustu. Z více než šesti tisíc předválečných ...

‣Více

Historie koncentračního tábora Mauthausen

Iva STURMOVÁ

Hans MARŠÁLEK

Historie koncentračního tábora Mauthausen

Přeložila Barbara Köpplová, Academia, Praha 2022, 536 s., 520 Kč, ISBN: 978-80-200-3242-3


Tato kniha byla dokončena již v sedmdesátých letech minulého století a stále představuje zásadní dílo pro laické i odborné zájemce o historii koncentračních táborů. Její autor Hans Maršálek, který zemřel roku 2011, své dílo opíral i o osobní vzpomínky – sám byl vězněm od roku 1942 až do osvobození v květnu 1945.

...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz