Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Světové války v současných hrách

Aktuální číslo

Filosofie naděje. Výbor z díla

Filosofie naděje. Výbor z díla

Vojtěch ČURDA

Ernst BLOCH

Filosofie naděje. Výbor z díla

Přeložil Martin Pokorný, Filosofia, Praha 2022, 351 s., 297 Kč, ISBN: 978-80-7007-734-4


Marxisticko-křesťanské dialogy byly v šedesátých letech význačnou součástí evropského kulturního kvasu. V dílech některých myslitelů marxistické tradice docházelo k jejímu propojování také s různorodými podněty existencialismu, buddhismu nebo psychoanalýzy. Tyto diskuse však v Československu vzaly za své po srpnové invazi roku 1968 a jejich proponenti byli oficiální rétorikou označováni za představitele tzv. revizionismu. V polistopadovém období nebyl o vydávání marxistické filosofie zájem a překlady významných textů německého filosofa Ernsta Blocha se tak k tuzemské kulturní veřejnosti dostávají se značným zpožděním. Jejich editoři Jan Bierhanzl a Jakub Ort však v úvodu poukazují na aktuálnost Blochova uvažování v kontextu klimatické krize, znejistění a obav z budoucnosti, spojeného zároveň s promýšlením sociálních alternativ. Jakkoliv Bloch zůstává pevně stát na půdě marxistické filosofie, jeho radikální vize se obracejí ke křesťanské filosofii dějin, a především k eschatologii, hledání základního smyslu vyústění dějin.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz